Bokhandeln

Bokhandeln har förändrats kraftigt under senaste årtiondena men mycket är sig ändå likt. Till skillnad från musikbranschen som upplevt en kris i och med digitaliseringen har bokhandeln frodats.

Böcker är lika populära idag som tidigare och försäljningen har snarare ökat de senaste decennierna. Bokhandeln kan förenklat delas in i grossist- och detaljhandel som även inkluderar handel med bland annat kartor, kataloger och tidskrifter. Bokmediet ser likadant ut men det som har förändrats är var handeln sker och idag är det större butikskedjor och internethandel som dominerar bokmarknaden där mindre fristående bokaffärer är ytterst sällsynta.

Farhågor fanns för att digitaliseringen skulle göra böcker till ett föråldrat medium men dessa har inte besannats. Varken ljudböckernas eller läsplattans populäritet har på allvar hotat bokhandeln och det finns till och med indikationer på att det snarare ökat bokens populäritet. En viktig förklaringsfaktor är pocketboken som tidigare mest fanns för så kallad kiosklitteratur men nuförtiden ges nästan alla böcker ut även i pocketform. De är billigare att producera och det förhållandevis låga priset har gjort att böcker säljs mer än någonsin.

Tillgängligheten och det stora utbudet är en annan förklaring som ofta ges. Till en början var det bokklubbar med prenumeration som ökade spridningen och tillgängligheten av böcker och även om de fortfarande finns kvar så var det internethandeln som mer eller mindre revolutionerade bokhandeln. Idag finns det ett antal bokaffärer på nätet varigenom man kan beställa i princip alla böcker inom vilket genre som helst med omgående leverans. Oavsett om det är faktaböcker, skollitteratur eller skönlitterära verk man vill läsa så finns de några klick bort på nätet.